E-mail: iroda@horgasugyved.hu • Telefon: +36 20 924 2121

Horgas Ügyvédi Iroda Általános Díjjegyzék

Az Ügyvédet a megbízás ellátásáért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. A fizetendő ügyvédi munkadíj az ügyre vonatkozó Megbízásban kerül megállapításra, amely ezen Díjszabástól eltérhet, tekintettel az ügy bonyolultságára, összetettségére, egyéb sajátosságaira. Jelen díjjegyzék csupán tájékoztató jellegű és arra az esetre vonatkozik, ha a díjak a megbízási szerződésben nem kerültek megállapításra. A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Irodánkban bankkártyás fizetési lehetőség is van.

1.           KÉPVISELET HATÓSÁGI,      BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN, HARMADIK SZEMÉLY ELŐTT

a.      Alapdíj: Figyelemmel az ügy jellegére, bonyolultságára, a megbízási szerződés szerint A megbízás alapdíja minimum 60.000,-Ft. Az alapdíj magában foglalja az ügyvállalás díját, és az induló beadvány (irat) elkészítésének díját. Az alapdíj a megbízás létrejöttekor esedékes, és akkor is teljes összegben jár, ha a megbízás az első irat elkészítése előtt megszűnik. Polgári, vagy közigazgatási peres eljárás esetén a minimális alapdíj 150.000,- Ft, büntető eljárás esetén minimum 250.000,- Ft.

b.     Tárgyalási díj: Min. 60.000,- Ft/alkalom minden olyan tárgyalás után, melyen az eljáró ügyvéd (vagy helyettese) megjelenik, függetlenül attól, hogy érdemi tárgyalásra sor kerül-e. Pest megyén kívüli helyszín esetén magasabb összeg kerül felszámításra.

c.      Óradíj: A megbízás ellátása során a fentieken túl kifejtett ügyvédi tevékenység – irattanulmányozás, beadványkészítés, hatóság, bíróság előtti eljárás, - óradíja: 35.000,-Ft/megkezdett óra. Az óradíj a tevékenység elvégzésével egyidejűleg esedékes.

d.     Fellebbezés: Az alapdíj 50%-a de minimum 100.000,-

e.      Rendkivüli perorvoslatok: Egyedi megállapodás szerint, de minimum 200.000,- Ft.

2.           GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA, MÓDOSÍTÁSA:

Egyedi megállapodás alapján. BT., KFT., alapítása, egyszerűbb módosítása: 50.000,- Ft.

3.           SZERZŐDÉS, BEADVÁNY, MÁS IRAT KÉSZÍTÉSE

a.      Szerződés készítés: a bruttó ügyérték 1%-a, de minimum 40.000,-Ft,

b.     Ingatlanátruházási szerződés, végrendelet, öröklési szerződés esetén a minimális díj 80.000,- Ft.

c.      Beadvány, más kisebb irat készítése: 25.000,- Ft

4.           KÖVETELÉSKEZELÉS:

a.      Ügyvédi felszólítás: Az összeg 0,1%-a, de minimum 25.000,- Ft.

b.     Egyedi megállapodás szerint, de minimum 35.000,- Ft

c.      Perré alakulás: ld. 1. pont

5.           JOGI TANÁCSADÁS: A jogi tanácsadás óradíja: 35.000,-Ft/megkezdett óra.

6.           LETÉTKEZELÉS: A letéti érték 2%-a, de minimum 40.000,-Ft. (A letéti számlára utalással érkezik az összeg, és belföldi számlára kerül tovább utalásra. 1 db letéti igazolás kiadásával. Minden készpénzes tranzakció további 1%-kal növeli a díjat.)

7.           ADÓ, KÖLTSÉGEK, KÉSZKIADÁSOK: A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, azt a fenti összegekre fel kell számítani. Az Ügyvéd irodai költségátalányként jogosult számláján felszámítani az alapdíj és az óradíj 30%-a összeget. Ez a költségátalány a telefon-, fax-, e-mail, fénymásolás, postázás, egyéb irodai költségek, az ügyvédi székhelyvároson belüli utazás, parkolás költségét foglalja magában. A további ügyvédi költségek (helyközi utazás, saját személygépkocsi használat üzemanyag-költsége, szállás-költség) az átalányban nem szerepelnek, ezek tételes elszámolással kerülnek térítésre. Készkiadásnak minősül az ügyvéd helyközi utazási költsége, saját gépkocsi-használat üzemanyag-költsége, továbbá a megbízás teljesítéséhez szükséges, számlával igazolt egyéb költség. A készkiadásokat a Megbízó az óradíjra vonatkozó szabályok szerint köteles az Ügyvéd részére megfizetni. Az illetékek, szakértői díjak, egyéb eljárási költségek nem tartoznak a költségátalányba, illetve a készkiadások közé – ezeket a Megbízó fizeti előre.