E-mail: iroda@horgasugyved.hu • Telefon: +36 20 924 2121

Horgas Ügyvédi Iroda Általános Díjjegyzék

A Horgas Ügyvédi Iroda díjjegyzéke 2019. szeptember 01. napjától

1. Ellenjegyzett meghatalmazás: 15.000,- Ft/ingatlan

2. Konzultáció: Az első konzultáció díja 20.000,- Ft/megkezdett óra. 

3. Általános óradíj: 35.000,- Ft/megkezdett óra. 

4. Ingatlannal kapcsolatos szerződések: Az ügyvédi megbízási díj tartalmazza a szükséges okiratok elkészítését, ellenjegyzését, 1 tulajdoni lap árát, illetve a földhivatali eljárásban a képviseletet. 

a. Alapdíj: 50.000,- Ft. Amennyiben az ingatlan terhelt, vagy teher fog rákerülni, illetve a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik, akkor az alapdíj 80.000,- Ft. Ha az ingatlan végrehajtás alatt áll, akkor az alapdíj 100.000,- Ft.

b. 50 M Ft és annál kisebb értékű ingatlan esetén az alapdíjon felül az ingatlan értékének 0,5%-a fizetendő. 

c. 50M Ft feletti érték esetén a munkadíj az alapdíj négyszerese és ezen felül az ingatlan értékének 0,2%-a a munkadíj.

5. Képviselet polgári eljárásban:

a. A megbízás alapdíja minimum 70.000,-Ft. Az alapdíj magában foglalja az ügyvállalás díját, és az induló beadvány (irat) elkészítésének díját. Az alapdíj a megbízás létrejöttekor esedékes, és akkor is teljes összegben jár, ha a megbízás az első irat elkészítése előtt megszűnik. Peres eljárás esetén a minimális alapdíj 200.000,- Ft, 

b. Tárgyalási díj: Min. 70.000,- Ft/alkalom minden olyan eljárási cselekmény után, melyen az eljáró ügyvéd (vagy helyettese) megjelenik, függetlenül attól, hogy érdemi tárgyalásra sor kerül-e. 

c. Óradíj: A megbízás ellátása során a fentieken túl kifejtett ügyvédi tevékenység – irattanulmányozás, beadványkészítés, hatóság, bíróság előtti eljárás munkadíja az általános óradíjjal kerül kiszámlázásra.

d. Fellebbezés: Az alapdíj 75%-a de minimum 150.000,- 

e. Rendkivüli perorvoslatok: Egyedi megállapodás szerint, de minimum 300.000,- Ft.

6. Képviselet büntetőügyben: Büntetőügyben teljesen egyedi, ügyre szabott árazást alkalmazunk. Az alapdíjon felül fizetendő díjak (5.b,c,d,e) megegyeznek a polgári eljárásban alkalmazott díjainkkal.

7. Társaságokkal kapcsolatos ügyek

a. Gazdasági Társaságok: Alapvetően egyedi megállapodás alapján, de Bt., Kft., alapítása, egyszerűbb módosítása: 60.000,- Ft.

b. Egyesület, alapítvány alapítása, egyszerűbb módosítása, Társasház alapítása: 200.000,- Ft-tól

8. Letétkezelés: Letétenként 20.000,- alapdíj. Pénzletét esetén ezen felül a letétbe helyezett összeg 0,12%-a. A letétkezeléssel kapcsolatban felmerülő költségek ezen összegen felül kerülnek kiszámlázásra.

9. Egyebek: A feltüntetett árak a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az Iroda költségátalányként jogosult felszámítani a fenti megbízási díjak 30%-át. Ez a költségátalány a telefon-, e-mail, fénymásolás, postázás, egyéb irodai költségek, az Érden belüli utazás, parkolás költségét foglalja magában. A további költségek az átalányban nem szerepelnek, ezek tételes elszámolással számolhatóak fel. A fizetendő ügyvédi munkadíj az ügyre vonatkozó Megbízásban kerül megállapításra, amely ezen Díjszabástól eltérhet, tekintettel az ügy bonyolultságára, összetettségére, egyéb sajátosságaira. A megbízási díj -más megállapodás hiányában- a felmerülő költségeket, díjakat és illetékeket nem tartalmazza, arról a konkrét megbízás ismeretében tudunk felvilágosítást adni. Ún. kizárólag sikerdíjas ügyeket irodánk nem vállal. Irodánkban bankkártyás fizetési lehetőség is van.

Érd, 2019. augusztus 22.