E-mail: iroda@horgasugyved.hu • Telefon: +36 20 924 2121

Adásvételi szerződés

Az adásvétel visszterhes tulajdonátruházás, ahol az ingatlant pénz ellenében értékesítjük. A kötelező írásbeliségen túl rendezni kell a birtokba adás kérdését is, mely egyben a kárveszély viselés átszállásának időpontja is. Fontos tudni, hogy a földhivatal a tulajdonosváltozást csak abban az esetben jegyzi be, ha ehhez az előző tulajdonos ‚bejegyzési engedélyt’ –feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást- ad. A rendezetlen viszonyok megoldásáig többféle egymásal versengő megoldás állhat a Felek rendelkezésére: Ilyen pl. a tulajdonjog fenntartás, vagy a függőben tartás. A legmegfelelőbb megoldás megtalálásában, és a kockázatok feltárásában kiemelten fontos az ügyvéd szerepe. Sok problémát előzhet meg az ügyvédi letét is, amely szintén a feltételekhez kötött teljesítést teheti biztonságossá.

A földforgalmi törvény hatálya alá tartozó szerződéseknél szükséges a szerződés kifüggesztése, majd a Kormányhivatallal történő jóváhagyatása is. Természetesen ezekben az ügyekben is teljes körűen képviseljük Önt.

Kérdése van? »