E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Követeléskezelés, végrehajtás   »   Adós vagyok

Adós vagyok

Mindenki szembesülhet azzal, hogy jogos vagy jogosnak vélt követelést próbálnak érvényesíteni vele szemben fizetési meghagyásos, illetve peres eljárás, majd ezen eljárások során született döntések kikényszerítésére szolgáló végrehajtási eljárás útján.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy ilyen esetben minél előbb teszünk lépéseket a követelés érvényesítésével szemben, annál nagyobb eséllyel fogjuk megakadályozni, hogy jövedelmünk, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaink vonatkozásában végrehajtási cselekményeket foganatosítsanak. 

Elég csak megemlíteni a fizetési meghagyásos eljárást, ahol a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyással szemben a kézbesítéstől számított 15 nap áll rendelkezésünkre ellentmondással élni, melynek hiányában a fizetési meghagyás – bármilyen bizonyítási eljárás nélkül – jogerőre emelkedik.  A jogerős fizetési meghagyásnak pedig ugyanolyan kötelező ereje van, mint egy jogerős bírósági ítéletnek. A jogerős fizetési meghagyás után a következő lépés, amivel szembesülhetünk, az eljáró végrehajtótól érkező tartozás rendezésére irányuló felszólítást, mellyel szembeni eredményes fellépéssel többek között megelőzhető, hogy a pénzforgalmi számlánkat inkasszó terhelje, vagy az ingatlanunkra végrehajtási jog bejegyzéséről intézkedjenek.

Természetesen abban az esetben is több lehetőség van a követelés érvényesítésével szembeni hatékony fellépésre, ha a végrehajtási eljárás már régóta folyamatban van, azonban ezek a lépések már többnyire peres eljárás kezdeményezését fogják igényelni, melyeknek a jogszabályban foglalt előfeltételit kell teljesíteni. Ezzel összefüggésben fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a végrehajtási jog elévülése szintén bekövetkezhet a végrehajtás során, amennyiben az érvényesített követelésre irányadó elévülési időn belül végrehajtási cselekmény foganatosítására nem kerül sor, ebben az esetben pedig az elévülésre hivatkozással, végső esetben peres eljárás útján megszüntethető a végrehajtási eljárás.

Egy végrehajtási eljárás egyik legjelentősebb szakasza pedig, amikor az adós tulajdonában lévő ingatlanra irányuló árverés kitűzéséről intézkedik a végrehajtó. A végrehajtási eljárásban érvényesülő fokozatosság elve alapján az ingatlanra vezetett végrehajtási eljárásra – főszabály szerint - csak végső esetben kerülhet sor, ha az egyéb végrehajtási cselekményektől a követelés ésszerű időn belüli megtérülése nem várható, azonban még ezen a ponton is biztosítja a jogszabály az eredményes védekezés lehetőségét.

Figyelemmel tehát arra, hogy mind az érvényesített követelés, mind a végrehajtási eljárással összefüggésben felmerülő költségek jelentős mértéke hosszú évekre eredményezhetik a végrehajtási eljárás fennállását, mely akár lakhatásunkat is hátrányosan befolyásolhatja, a végrehajtási eljárás megelőzése, vagy a már folyamatban lévő végrehajtások megszüntetése, illetve korlátozása érdekében mindenképpen időben szükséges jogi szakemberhez fordulni. A végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos rövid határidők, a speciális jogorvoslati lehetőségek miatt pedig célszerű az adott területen tapasztalattal és szaktudással rendelkező ügyvédet felkeresni, mivel az időben megtett lépések akár a rendkívüli terhet jelentő végrehajtási eljárás megszűnését is eredményezhetik.

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.