E-mail: iroda@horgasugyved.hu • Telefon: +36 20 924 2121

Horgas Ügyvédi Iroda Általános Díjjegyzék

A Horgas Ügyvédi Iroda díjjegyzéke 2021. január 1. napjától

Tisztelt ügyfeleink! Minden megbízás, minden ügy más, egyedi igényeket támaszt az eljáró ügyvéddel szemben. Ugyanakkor teljesen világos és érthető ügyfeleink azon igénye, hogy előre szeretnék ismerni az ügyvédi munkadíj mértékét. Fentiekre tekintettel alkottuk meg az itt található díjjegyzéket. Hangsúlyozzuk, hogy az itt található árak irányárak, melyektől a konkrét ügy ismeretében bármely irányban eltérhetünk, akár jelentős mértékben is. Vállaljuk ugyanakkor, hogy a pontos díjazásról lehetőség szerint mindenkor előzetesen tájékoztatjuk Önöket. Abban az esetben pedig, ha erre bármilyen okból nem kerülne sor, jelen díjjegyzéket alkalmazzuk. 

1. Ellenjegyzett meghatalmazás: 20.000 Ft (bruttó 25.400 Ft) /ingatlan

2. Konzultáció: Az első konzultáció díja 20.000 Ft (bruttó 25.400 Ft) /megkezdett óra. 

3. Általános óradíj: 35.000 Ft (bruttó 44.450 Ft) /megkezdett óra. 

4. Ingatlannal kapcsolatos szerződések: Az ügyvédi megbízási díj tartalmazza a szükséges okiratok elkészítését, ellenjegyzését, 1 tulajdoni lap árát, illetve a földhivatali eljárásban a képviseletet. Tartalmazza továbbá az okirati letétkezelés díját legfeljebb 6 hónapig, amennyiben az szükséges az ügylet megkötéséhez. (Amennyiben személyes földhivatali beadás szükséges, annak díjazása egyedi megállapodás alapján).

a. Alapdíj: A bruttó (Áfával növelt) munkadíj az ingatlan értékének 0,5%-a, de minimum 60.000 Ft  (bruttó 76.200 Ft).

b. Módosító tényezők: 

b.i. Ajándékozás esetén 10% kedvezmény az alapdíjból.

b.ii. Elővásárlásra jogosultak felhívása: 10.000 Ft (bruttó 12.700 Ft) /db, de legalább 20.000 Ft (bruttó 25.400 Ft) felár. Amennyiben 10 feletti jogosult van, úgy egyedi árazás szerint.

b.iii. Az ingatlan a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik: 60.000 Ft (bruttó 76.200 Ft) felár.

b.iv. Az ingatlant kölcsön terheli, vagy finanszírozás igénybevételével vásárolják meg: 35.000 Ft (bruttó 44.450 Ft) felár. Amennyiben több finanszírozó van (Pl. nem azonos csoportba tartozó bank és LTP), akkor a felár duplán kerül felszámításra. 

b.v. Az ingatlanra használati, haszonélvezeti jogot szeretnének bejegyeztetni vagy töröltetni az adásvétellel egy időben: 35.000 Ft (bruttó 44.450 Ft) felár.

b.vi. Az ingatlant végrehajtási jog terheli: A végrehajtást foganatosító végrehajtónként 70.000 Ft (bruttó 88.900 Ft) felár.

b.vii. Adásvétel tulajdonjog fenntartással, függőben tartással, elővásárlási jog alapítása és bejegyeztetése: 35.000 Ft (bruttó 44.450 Ft) felár.

b.viii. Jelzálogjog, vételi jog, visszavásárlási jog alapítása és bejegyzése: Egyedi megállapodás szerint. Minimum 70.000 Ft (bruttó 88.900 Ft) felár.

b.ix. A szerződő felek száma 5 feletti, vagy valamelyik szerződő nem természetes személy: 35.000 Ft (bruttó 44.450 Ft) felár.

b.x. A szerződő felek bármelyike cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, vagy szerződéskötést befolyásoló fogyatékkal él, vagy nem magyar anyanyelvű: 35.000 Ft (bruttó 44.450 Ft) felár. Ezen felár nem tartalmazza a gyámhivatali hozzájárulás beszerzésének költségét, mely 70.000 Ft (bruttó 88.900 Ft) a fenti díj felett, illetve az esetleges tolmács/fordítói díjat sem.

5. Képviselet polgári eljárásban:

a. A megbízás alapdíja minimum 70.000 Ft (bruttó 88.900 Ft). Az alapdíj magában foglalja az ügyvállalás díját, és az induló beadvány (irat) elkészítésének díját. Az első konzultáció díját -amennyiben az 1 hónapon belül korábban megfizetésre került- az alapdíjból jóváírjuk. Az alapdíj a megbízás létrejöttekor esedékes, és akkor is teljes összegben jár, ha a megbízás az első irat elkészítése előtt megszűnik. Peres eljárás esetén a minimális alapdíj közös megegyezéses válásnál 120.000 Ft (bruttó 152.400 Ft), egyébként alperesi ellenkérelem esetén 200.000 Ft (bruttó 254.000 Ft), felperesi kereset esetén 270.000 Ft (bruttó 342.900 Ft).

b. Tárgyalási díj: Min. 70.000 Ft (bruttó 88.900 Ft) /alkalom minden olyan eljárási cselekmény után, melyen az eljáró ügyvéd (vagy helyettese) megjelenik, függetlenül attól, hogy érdemi tárgyalásra sor kerül-e. 

c. Óradíj: A megbízás ellátása során a fentieken túl kifejtett ügyvédi tevékenység – irattanulmányozás, beadványkészítés, hatóság, bíróság előtti eljárás munkadíja az általános óradíjjal kerül kiszámlázásra.

d. Fellebbezés: Az alapdíj 75%-a de minimum 150.000 Ft (bruttó 90.500 Ft)

e. Rendkívüli perorvoslatok: Egyedi megállapodás szerint, de minimum 300.000 Ft (bruttó 381.000 Ft).

6. Képviselet büntető ill. hatósági eljárásban: Büntető illetve hatósági ügyben teljesen egyedi, ügyre szabott árazást alkalmazunk. Az alapdíjon felül fizetendő díjak (5.b, c, d, e) megegyeznek a polgári eljárásban alkalmazott díjainkkal.

7. Jogi személyekkel kapcsolatos ügyek:

a. Gazdasági Társaságok: Egyedi megállapodás alapján, de Bt., Kft., alapítása, egyszerűbb módosítása: 60.000 Ft (bruttó 76.200 Ft)

b. Egyesület, alapítvány alapítása, egyszerűbb módosítása, Társasház alapítása: 150.000 Ft (bruttó 190.500 Ft)-tól.

c. Tag képviselete, vagy támogatása közgyűlésen, taggyűlésen: Egyedi megállapodás szerint, de minimum 70.000 Ft (bruttó 88.900 Ft)

d. Törvényességi felügyeleti eljárás megindítása: A polgári eljárással azonos díjazással, de az alapdíj minimum 100.000 Ft (bruttó 127.000 Ft)

e. Közgyűlési határozat, kizárás megtámadása bíróság előtt: A polgári eljárással azonos díjazással, de a kereset elkészítése és beadása minimum 220.000 Ft (bruttó 279.400 Ft).

8. Követeléskezelés, kereskedelmi szerződések: Egyedi megállapodás alapján, óradíj alapú számlázással.

9. Örökléssel kapcsolatos ügyek:

a. Tartási, járadéki, öröklési szerződés, végrendelet: Az ingatlanokra vonatkozó díjszabás alapján azzal, hogy a fizetendő díj minimum 100.000 Ft (bruttó 127.00 Ft).

b. Képviselet hagyatéki eljárásban: A polgári eljárásban alkalmazott díjazás szerint.

10. Letétkezelés: Letétenként 20.000 Ft (bruttó 25.400 Ft) alapdíj/megkezdett év. Pénzletét esetén ezen felül a letétbe helyezett összeg 0,12%-a. A letétkezeléssel kapcsolatban felmerülő költségek (banki tranzakciós és forgalmi díjak) ezen összegen felül kerülnek kiszámlázásra.

11. Egyebek: Az ügyvédi iroda ÁFA felszámítására kötelezett, ezért a feltüntetett áraknál normál betűvel a nettó árakat, dőlt betűvel a 27% ÁFÁ-t tartalmazó bruttó árakat tüntettük fel. Az Iroda költségátalányként jogosult felszámítani a fenti megbízási díjak 30%-át, melytől azonban egyszerű lebonyolítású ügyek esetén eltekintünk. Ez a költségátalány a telefon-, e-mail, fénymásolás, postázás, egyéb irodai költségek, az Érden belüli utazás, parkolás költségét foglalja magában. A további költségek az átalányban nem szerepelnek, ezek tételes elszámolással számolhatóak fel. A fizetendő ügyvédi munkadíj az ügyre vonatkozó Megbízásban kerül megállapításra, amely ezen Díjszabástól eltérhet, tekintettel az ügy bonyolultságára, összetettségére, egyéb sajátosságaira. A megbízási díj -más megállapodás hiányában- a felmerülő költségeket, díjakat és illetékeket nem tartalmazza, arról a konkrét megbízás ismeretében tudunk felvilágosítást adni. Ún. kizárólag sikerdíjas ügyeket irodánk nem vállal. 

12. Irodánkban bankkártyás fizetési lehetőség is van.

Érd, 2021. január 1.