E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Vállalkozás, civil szervezetek   »   Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Megbízás tárgya Basic
(20.000,- Ft/hó)
Business
(50.000,- Ft/hó)
Premium
(150.000,- Ft/hó)
Évente egy változásbejegyzési eljárás lefolytatása (kivéve jogutódlással vagy jogutód nélkül történő megszűnés esete)
Évente egy kapcsolt vállalkozás alapítása, illetve változásbejegyzési eljárás lefolytatása (kivéve jogutólással vagy jogutód nélkül történő megszűnés esete)    
Aláírás minta szerkesztése, módosítása, ellenjegyzése (kizárólag, ha az utolsó változásbejegyzési eljárással kapcsolatos iratokat a megbízó szerkesztette)  
Online cégalapítás, cégmódosítás (távazonosítás, távaláírás útján történő aláírás)    
Német/angol nyelven történő ügyintézés és okiratszerkesztés    
Cég működésével összefüggő munkaszerződés véleményezése/megszerkesztése, továbbá munkavállaláshoz kapcsolódó iratok,  munkáltatói intézkedések (pl.: munkaköri leírás, titoktartási nyilatkozat, tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás, munkáltatói utasítások, munkaviszony megszüntetése, módosítása)
(2 óra/év)

(2 óra/hó)

(5 óra/hó)
Cég működésével összefüggő szerződés véleményezése/megszerkesztése
(2 óra/év)

(2 óra/hó)

(5 óra/hó)
Cég működésével összefüggő ÁSZF véleményezése/elkészítése    
(20 óra/év)
Partneri szerződésekből eredő jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás
(2 óra/év)

(2 óra/hó)

(5 óra/hó)
Általános 24 órán belüli tanácsadás  
Legfőbb szerv, illetve felügyelőbizottság ülésein való részvétel    
Adóhatóság által indított eljárással kapcsolatos adótanácsadás    
(10 óra/év)
Compliance szolgáltatás (jogszabályoknak való megfelelés megbízási jogviszony időtartama alatt történő biztosítása)    
(5 óra/hó)
Megbízási jogviszony időtartama alatt az adott szakterület alapján kijelölt ügyvéddel való állandó kapcsolattartás  
3.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegű követelés érvényesítése (1 felszólító levél kiküldése, szükséges esetén egy fizetési meghagyás iránti kérelem előterjesztése)
(1 követelés/év)

(2 követelés/év)

(3 követelés/év)
Ügyvédi munkadíj kedvezmények (választott csomagban foglalt szolgáltatást meghaladó, vagy egyéb megbízási jogviszony keretein belül történő munkavégzés esetén)  
(-10%)

(-20%)

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.