E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Vállalkozás, civil szervezetek   »   Jogi személy alapítása

Jogi személy alapítása

Az első - és legfontosabb - kérdés annak tisztázása, hogy mi lesz a célja az alapítandó társaságnak vagy civil szervezetnek. Tisztázni kell kik lesznek a tagjai, ki vagy kik lesznek a felelősek az irányításáért, mekkora kezdőtőke áll majd rendelkezésre, és milyen források állnak majd a rendelkezésére (a tervek szerint). Vegyük figyelembe, hogy önmagában a fenntartásnak is lesznek költségei, melyet valamiként finanszírozni kell. Ha nem lesz bevételünk, ez önmagában elég terhes feladattá tud válni. (A megszüntetés pedig rendszerint sokkal drágább, mint az alapítás.)

Ha messziről nézve működőképesnek tűnik a dolog érdemes átgondolni mely típus lenne a legalkalmasabb, és milyen könyvelési, adózási szabályok mentén érdemes működni. 

Amikor eddig elérkeztünk, akkor érdemes könyvelővel és ügyvéddel is megvitatni az elképzeléseinket. Egész egyszerűen azért, mert alapítás után már sokkal nehezebb és költségesebb a módosítás, mint az alapítás előtt. Ha minket választ jogi képviselőnek, akkor ezen a megbeszélésen kitérhetünk valamennyi kérdésre, mely az alapítással kapcsolatban felmerülhet. Előkészítjük a szükséges okiratokat, majd ezt követően már csak egyszer kell találkoznunk az aláírás érdekében. A Törvényszéken mi járunk el Önök helyett és a bejegyzést követően az összes szükséges iratot is a rendelkezésükre bocsátjuk elektronikus formában is. (Ez pl. a bankszámlanyitáshoz lehet szükséges.)

Az alábbiakban röviden megpróbálunk választ adni a leggyakrabban előforduló kérdésekre a nálunk előforduló jogi személyekkel kapcsolatban:

Betéti társaság: Bármekkora (nem 0) törzstőkével megalapítható. Szükséges hozzá legalább egy beltag és egy kültag. Amennyiben a társaság nem tudja kiegyenlíteni a tartozásait, akkor a beltag a teljes vagyonával felel a tartozás kiegyenlítéséért, míg a kültag csak azzal az összeggel, amit törzstőkeként befizetni vállalt. Fontos garanciális szabály, hogy egy természetes személy egyszerre csak egy pozícióban vállalhat korlátlan felelősséget. (Nem lehet egyszerre egyéni vállalkozó és beltag, vagy két betéti társaság beltagja.) 

Korlátolt Felelősségű Társaság: A tagok száma nincs korlátozva, és fő szabály szerint valamennyi tag felelőssége korlátozott, csak azért felelnek, hogy a törzstőke be legyen fizetve. A minimális törzstőke 3 millió Ft, de a társasági szerződés rendelkezhet úgy is, hogy ezt az összeget a 2. teljes üzleti év végéig kell szolgáltatni a tagoknak. A befizetés történhet a házipénztárba és a társaság pénzforgalmi számlájára is. Alapértelmezetten a tag nem vesz részt a társaság tevékenységében. Az üzletrész átruházható, de a társasági szerződés elővásárlási jogot biztosíthat a társaság vagy a tagok részére.

Zártkörűen Működő Részvénytársaság: A Zrt. a legsokoldalúbban és legkomplexebben alakítható gazdasági társasági forma. Ez azonban azt is jelenti, hogy nem lehet néhány mondatban összefoglalni a leglényegesebb szabályait. Amennyiben zrt. alapításában gondolkodik egyeztessen ügyvéddel a részletekről.

Egyesület: Egyesület alapításához legalább 10 természetes személy szükséges, akik közösen meghatározzák az egyesület céljait.

Alapítvány: Alapítványt valamilyen tartós cél -mely nem gazdasági tevékenység- elérésének elősegítésére hozhatunk létre. Az alapítvány létrehozása szintén olyan komplex kérdéseket vet fel, melyek megválaszolásához szükséges a konzultáció egy szakavatott ügyvéddel.

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.