E-mail: iroda@horgasugyved.hu • Telefon: +36 20 924 2121

Kisajátítás

Kisajátítással az ingatlan csak kivételes esetben szerezhető meg, az eljárásnak szigorú szabályai vannak. Kisajátítás során az állam, vagy a helyi önkormányzat meghatározott közérdekű cél megvalósítása érdekében kívánja az ingatlan tulajdonjogát megszerezni, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett. 

A kisajátítási hatóság a kisajátítási eljárás időtartamára az ingatlanra - a kisajátítást kérő javára elidegenítési tilalmat jegyeztet fel az ingatlan-nyilvántartásban. Ennek értelmében a kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlan tulajdonjogával az eljárás időtartama alatt csak a kisajátítást kérő javára vagy más részére a kisajátítást kérő hozzájárulásával rendelkezhet.

A hatóság a Kstv-ben meghatározott célok és feltételek vizsgálatát, valamint a tényállás tisztázását követően határozatot hoz, mely tartalmazza többek között a kártalanítás összegét. A kártalanítási összeget a kisajátítást kérő köteles egyösszegben megfizetni a jogosult részére.

A hatóság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a határozatot hozó kormányhivatalhoz kell benyújtani a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles.

Kérdése van? »