E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Hatósági ügyek, közigazgatás   »   Kisajátítás

Kisajátítás

Kisajátítással az ingatlan csak kivételes esetben szerezhető meg, az eljárásnak szigorú szabályai vannak. Kisajátítás során az állam, vagy a helyi önkormányzat meghatározott közérdekű cél megvalósítása érdekében kívánja az ingatlan tulajdonjogát megszerezni, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett. 

  • A Kstv. szabályai szerint kisajátításnak akkor van helye, ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges. Mielőtt tehát kérelem benyújtására kerülne sor, a tulajdonossal ajánlatot kell közölni, melynek elfogadása esetén az állam, vagy az önkormányzat a tulajdonossal adásvételi/csereszerződést köt. Amennyiben a tulajdonos az ajánlatot visszautasítja, vagy az ajánlatra 30 napon belül nem nyilatkozik, az adásvételi/csereszerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni.
  • A kisajátításnak további feltétele, hogy a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával (például: szolgalom alapítása) nem lehetséges, vagy erre a tulajdonossal nem jött létre megállapodás.
  • További feltétel, hogy a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna. 
  • A kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyeinek a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen meg kell haladniuk. (Ezt a feltételt a Kstv-ben meghatározott esetekben nem kell vizsgálni, pl.: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás)

A kisajátítási hatóság a kisajátítási eljárás időtartamára az ingatlanra - a kisajátítást kérő javára elidegenítési tilalmat jegyeztet fel az ingatlan-nyilvántartásban. Ennek értelmében a kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlan tulajdonjogával az eljárás időtartama alatt csak a kisajátítást kérő javára vagy más részére a kisajátítást kérő hozzájárulásával rendelkezhet.

A hatóság a Kstv-ben meghatározott célok és feltételek vizsgálatát, valamint a tényállás tisztázását követően határozatot hoz, mely tartalmazza többek között a kártalanítás összegét. A kártalanítási összeget a kisajátítást kérő köteles egyösszegben megfizetni a jogosult részére.

A hatóság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a határozatot hozó kormányhivatalhoz kell benyújtani a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles.

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.