E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Horgas Ügyvédi iroda   »   Az ügyvédi iroda árai

Az ügyvédi iroda árai

A Horgas Ügyvédi Iroda díjjegyzéke 2024. január 1. napjától

Tisztelt ügyfeleink! Minden megbízás, minden ügy más, egyedi igényeket támaszt az eljáró ügyvéddel szemben. Ugyanakkor teljesen világos és érthető ügyfeleink azon igénye, hogy előre
szeretnék ismerni az ügyvédi munkadíj mértékét. Fentiekre tekintettel alkottuk meg az itt található díjjegyzéket. Hangsúlyozzuk, hogy az itt található árak irányárak, melyektől a konkrét ügy ismeretében bármely irányban eltérhetünk, akár jelentős mértékben is. Vállaljuk ugyanakkor, hogy a pontos díjazásról lehetőség szerint mindenkor előzetesen tájékoztatjuk
Önöket. Abban az esetben pedig, ha erre bármilyen okból nem kerülne sor, jelen díjjegyzéket alkalmazzuk.

1. Ellenjegyzett meghatalmazás: Ingatlanonként 35.000,- Ft

2. Konzultáció: Az első konzultáció díja megkezdett félóránként: 25.000,- Ft

3. Ingatlannal kapcsolatos szerződések: Az ügyvédi megbízási díj tartalmazza a szükséges okiratok elkészítését, ellenjegyzését, illetve a földhivatali eljárásban a képviseletet. Tartalmazza továbbá az okirati letétkezelés díját legfeljebb 6 hónapig, amennyiben az szükséges az ügylet megkötéséhez.

a. Alapdíj: Az ingatlan értékének 0,5%-a, de minimum 150.000,- Ft.

b. Módosító tényezők:

i. Elővásárlásra jogosultak felhívása: 15.000,- Ft/db, de legalább 30.000,- Ft felár. Amennyiben 10 feletti jogosult van, úgy egyedi árazás szerint.
ii. Az ingatlan a földforgalmi törvény hatálya alá tartozik: 80.000,- Ft felár.
iii. Az ingatlant kölcsön terheli, vagy finanszírozás igénybevételével vásárolják meg: 50.000,- Ft felár. Amennyiben több finanszírozó van (Pl. nem azonos csoportba tartozó bank és LTP), akkor a felár duplán kerül felszámításra.
iv. Az ingatlanra használati, haszonélvezeti jogot szeretnének bejegyeztetni vagy töröltetni az adásvétellel egy időben: 50.000,- Ft felár.
v. Az ingatlant végrehajtási jog terheli: A végrehajtást foganatosító végrehajtónként 70.000,- Ft felár.
vi. Adásvétel tulajdonjog fenntartással, elővásárlási jog alapítása és bejegyeztetése: 50.000,- Ft felár.
vii. Jelzálogjog, vételi jog, visszavásárlási jog alapítása és bejegyzése: Egyedi megállapodás szerint. Minimum 100.000,- Ft felár.
viii. A szerződő felek száma 5 feletti, vagy valamelyik szerződő nem természetes személy: 50.000,- Ft felár.
ix. A szerződő felek bármelyike cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, vagy szerződéskötést befolyásoló fogyatékkal él, nem magyar anyanyelvű, vagy nem közösségi állampolgár: 50.000,- Ft felár. Ezen felár nem tartalmazza a kormányhivatali hozzájárulás beszerzésének költségét, mely 100.000,- Ft a fenti díj felett, illetve az esetleges tolmács/fordítói díjat sem.
x. Távazonosítás, távellenjegyzés, helyszíni aláírás (utazási költség nélkül): alkalmanként 100.000,- Ft
xi. Személyes földhivatali érkeztetés: alkalmanként 30.000,- Ft
xii. Szerződéskötés 24 órán belül: 200.000,- Ft felár
xiii. Szerződéskötés 18 óra után vagy hétvégén: 100.000,- Ft felár.
xiv. Szerződés módosítása: alkalmanként 100.000,- Ft felár.

4. Képviselet polgári eljárásban:

a. Peres eljárás esetén a minimális alapdíj közös megegyezéses válásnál 200.000,- Ft, egyébként alperesi ellenkérelem esetén 250.000,- Ft, felperesi kereset esetén 300.000,- Ft. 

b. Tárgyalási díj: 80.000,- Ft az eljárási cselekmény első két órájáig. Ezt követően megkezdett félóránként 20.000,- Ft. Amennyiben érdemi eljárási cselekményre nem kerül sor, akkor 50.000,- Ft. 

c. Óradíj: A megbízás ellátása során a fentieken túl kifejtett ügyvédi tevékenység – irattanulmányozás, beadványkészítés, hatóság, bíróság előtti eljárás munkadíja az általános óradíjjal kerül kiszámlázásra.

d. Fellebbezés: Az alapdíj 75%-a de minimum 150.000,- Ft

e. Ezen túlmenően az ügyvédi iroda a pernyertesség mértékében megegyezés szerinti sikerdíjra (2..20%) jogosult.

f. Rendkívüli perorvoslatok: Egyedi megállapodás szerint, de minimum 350.000,- Ft.

5. Képviselet büntető ill. hatósági eljárásban: Büntető, illetve hatósági ügyben teljesen egyedi, ügyre szabott árazást alkalmazunk. Az alapdíjon felül fizetendő díjak (4.b, c, d, f) megegyeznek a polgári eljárásban alkalmazott díjainkkal.

6. Jogi személyekkel kapcsolatos ügyek:

a. Gazdasági Társaságok: Egyedi megállapodás alapján, de Bt., Kft., alapítása, egyszerűbb módosítása: 150.000,- Ft -tól

b. Egyesület, alapítvány alapítása, egyszerűbb módosítása, Társasház alapítása: 200.000,- Ft-tól.

c. Tag képviselete, vagy támogatása közgyűlésen, taggyűlésen: 80.000,- Ft az eljárási cselekmény első két órájáig. Ezt követően megkezdett félóránként 20.000,- Ft. Amennyiben érdemi eljárási cselekményre nem kerül sor, akkor 50.000,- Ft. 

d. Törvényességi felügyeleti eljárás megindítása: A polgári eljárással azonos díjazással, de az alapdíj minimum 150.000,- Ft

e. Közgyűlési határozat, kizárás megtámadása bíróság előtt: A polgári eljárással azonos díjazással.  

7. Követeléskezelés:

a. Adós képviselete: 

i. Fizetési meghagyásos eljárásban történő képviselet esetén a minimális alapdíj 50.000,- Ft.
ii. Végrehajtási eljárásban történő képviselet esetén a minimális alapdíj 50.000,- Ft.
iii. Végrehajtási kifogás előterjesztése esetén a minimális alapdíj 100.000,- Ft.
iv. Végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti peres eljárásban történő képviselet esetén a fizetendő díjak és sikerdíjak megegyeznek a polgári eljárásban alkalmazott díjainkkal. (4.a. pont)

b. Végrehajtást kérő képviselete:

Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése esetén a minimális alapdíj 100.000,- Ft.
i. Végrehajtási eljárás kezdeményezése jogerős fizetési meghagyás alapján 50.000,- Ft-tól, ezen felül a végrehajtási eljárásban történő további képviselet ellátása során óradíj alapú számlázás.
ii. Végrehajtási eljárás kezdeményezése jogerős bírósági határozat alapján 100.000,- Ft-tól, ezen felül a végrehajtási eljárásban történő további képviselet ellátása során óradíj alapú számlázás.

Ezen túlmenően az ügyvédi iroda a végrehajtási eljárások térüléssel/végrehajtás megszüntetéssel történő befejezése esetén a térülés/meg nem fizetendő követelés alapján megállapodás szerinti (2..20%) sikerdíj felszámítására jogosult.

8. Kereskedelmi szerződések: Megállapodás alapján, óradíj alapú számlázással

9. Örökléssel kapcsolatos ügyek:

a. Tartási, járadéki, öröklési szerződés, végrendelet: Az ingatlanokra vonatkozó díjszabás alapján azzal, hogy a fizetendő díj minimum 150.000,- Ft.

b. Képviselet hagyatéki eljárásban: A polgári eljárásban alkalmazott díjazás szerint.

10. Általános óradíj: (A számlázás félórás egységekben (25.000,- Ft történik):50.000,- Ft

11. Letétkezelés: Letétenként 38.100,- Ft alapdíj/megkezdett év. Pénzletét esetén ezen felül a letétbe helyezett összeg 0,25%-a. A letétkezeléssel kapcsolatban felmerülő költségek (banki tranzakciós és forgalmi díjak) ezen összegen felül kerülnek kiszámlázásra.

12. Egyebek: Az ügyvédi iroda ÁFA felszámítására kötelezett, ezért a feltüntetett árak 27% felszámított ÁFÁ-t tartalmaznak. Az Iroda költségátalányként jogosult felszámítani a fenti megbízási díjak 30%-át, melytől azonban egyszerű lebonyolítású ügyek esetén eltekintünk. Ez a költségátalány a telefon-, e-mail, fénymásolás, postázás, egyéb irodai költségek, az Ügyvédi Irodák székhelyén belüli utazás, parkolás költségét foglalja magában. Az Irodák székhelyétől eltérő települések esetén az utazási költség a legközelebbi irodától számítva 200 Ft/km a megtett útra vonatkoztatva. A további költségek az átalányban nem szerepelnek, ezek tételes elszámolással számolhatóak fel. A fizetendő ügyvédi munkadíj az ügyre vonatkozó Megbízásban kerül megállapításra, amely ezen Díjszabástól eltérhet, tekintettel az ügy bonyolultságára, összetettségére, egyéb sajátosságaira. A megbízási díj -más megállapodás hiányában- a felmerülő költségeket, díjakat és illetékeket nem tartalmazza, arról a konkrét megbízás ismeretében tudunk felvilágosítást adni. Ún. sikerdíjas ügyeket irodánk nem vállal.

13. Irodánkban bankkártyás fizetési lehetőség is van.

Csomagajánlatok cégeknek »

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.