E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Büntetőügyek   »   Keresett a NAV (Bűnügyi Igazgatósága), mit tegyek?

Keresett a NAV (Bűnügyi Igazgatósága), mit tegyek?

Bár nem köztudott jelenleg számos olyan bűncselekmény létezik, melyekben nem a Rendőrség, hanem a NAV Bűnügyi Igazgatósága nyomoz. Bár a név megtévesztő lehet a NAV közigazgatási hatóság, míg a NAV Bűnügyi Igazgatósága épp olyan nyomozó hatóság, mint a Rendőrség. (Bár a nyomozó hatóság valóban gyakran felhasználja a közigazgatási hatóság adatait.) 

Költségvetési csalás minden olyan cselekmény, amikor az elkövető az adóhatóságot bármilyen módon megtévesztve csökkenti az államkasszába történő befizetési kötelezettségét, illetve az állami költségvetésből vagy uniós forrásból származó támogatás megszerzése érdekében, tanúsít megtévesztő magatartást. 

Bár a legtöbb esetben a költségvetési csalás eszközei a gazdasági társaságok, azonban a társaságok büntetőjogi felelősségre vonása kizárt. (Nem kizárt azonban az intézkedés, így a bűncselekményből származó, vagy annak eredményeként fellelhető vagyon a társaságtól is elvonható.) Ezért aztán a cselekményeket ténylegesen elkövető természetes személyek kerülnek a vádlottak padjára: az ügyvezető, a cég nevében ténylegesen eljáró személy, a pénzfelvételekben közreműködő személyek, esetleg a könyvelő.  Gyakori a társaságok nevében ténylegesen eljáró személyek „bújtatása” úgynevezett “stróman ügyvezetők” bevonásával, azonban ez a legtöbb esetben eredménytelen.

Gyakori tévedés az is, hogy amennyiben egy adott munka megvalósult az arra vonatkozó, könyvelésben megjelenő bizonylat mindenképpen elfogadható, az azon szereplő összeg költségként megjeleníthető. Amennyiben a bizonylaton szereplő munkát ténylegesen nem az azt kiállító cég, hanem más végezte el ’feketén’, úgy a számla a számla fiktívnek. 

A költségvetési csalás a költségvetésnek okozott 500.000,-Ft összeget meghaladó vagyoni hátrány esetén büntetendő, a büntetési tétel az okozott vagyoni hátránytól függ, és a felső határa ’könnyen’ elérheti az akár 10 éves szabadságvesztést is.

Fontos tudni, hogy a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonra a bíróságnak vagyonelkobzást kell elrendelnie. 

Amennyiben a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetése megállapításra kerül, a bizonyítási teher megfordul, a bíróság a bűnszervezet fennállása ideje alatt szerzett teljes vagyonra rendel el vagyonelkobzást. Ebben az esetben már az elkövetőnek kell bizonyítania, hogy az adott vagyontárgy szerzése nem a bűncselekmény elkövetéséhez köthető. A bűnszervezetben történő elkövetéshez további szigorítások kapcsolódnak: Pl. a büntetési tétel felső határának kétszeresére emelése, a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kötelezően fegyház fokozatban történő letöltése vagy a tevékeny megbánás kizárása.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint korlátlanul enyhíthető -bizonyos kivételekkel- annak a büntetése, aki az a költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádemelés előtt megtéríti. A korlátlan enyhítés érdekében teljesített befizetést azonban érdemes nagy körültekintéssel megtenni, elkerülve ezzel a büntetőeljárástól elkülönülő adóhatósági eljárás során kiszabható bírságokat.

A számvitel rendjének megsértése bűncselekményt az követi el, aki a számviteli törvényben megjelölt kötelezettségek megszegésével az adott gazdálkodó pénzügyi, vagyoni, illetve jövedelmi helyzetének áttekintését, ellenőrzését ellehetetleníti. A nem vagyok könyvelő, honnan tudtam volna, hogy mit kell tennem védekezés itt sem vezet eredményre.

A csődbűncselekmény a hitelezői jogok csorbításában nyilvánul meg, olyan csalárd magatartás, amely felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdasági társaság tekintetében a hitelezői igények kielégítését meghiúsítja. 
Az iparjogvédelmi jogok megsértése, a szerzői jogok megsértése bűncselekmény a szellemi alkotások védelmére szolgál. Valószínűleg nem is gondolnánk, hogy önmagában már hamis ruházati termékek huzamos birtoklása vagy egy kozmetikai szalonban történő zeneszolgáltatás amennyiben a kapcsolódó jogdíj megfizetése az Artisjus felé nem történt meg 100.000,-Ft értékhatár felett már bűncselekményt valósít meg.

Valamennyi fent felsorolt bűncselekmény speciális a tekintetben, hogy megítélésük során a büntetőjogi szabályokon túl az adott témakörhöz illeszkedő speciális jogszabályok, a bírósági, hatósági gyakorlat teljeskörű ismerete elengedhetetlen. Eredményes védekezés enélkül kevéssé valószínű.  

Azt gondoljuk, hogy valószínűleg ezek azok az ügyek, ahol a ’legkifizetődőbb’ lehet hozzáértő ügyvéd megbízása. 

Mindenesetre azt javasoljuk, hogy ilyen ügyekben gyanúsítottként ügyvéd nélkül ne tegyen vallomást.
Forduljon hozzánk bizalommal. Nem ígérünk büntetlenséget, de számos hasonló ügyben szerzett  tapasztalatunkkal, hozzásegítjük a hatékony védekezéshez.

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.