E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Hatósági ügyek, közigazgatás   »   Külföldiek ingatlanszerzése

Külföldiek ingatlanszerzése

Ha Magyarországon külföldi természetes, vagy külföldi jogi személy ingatlant szeretne vásárolni, akkor be kell szereznie az illetékes Kormányhivatal hozzájárulását az ügylethez. Az ügylet a szerzés jogcímétől (kivételt képez ez alól az öröklés esete) függetlenül engedélyköteles, tehát egy ajándékozás útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozóan ugyanúgy kérelmet kell benyújtani, mintha annak tulajdonjogát adásvétel útján szeretnénk megszerezni. Az eljárás illetéke főszabály szerint 50.000,- Ft. A hatóság az engedély megadását akkor tagadhatja meg, ha az ingatlanszerzés közérdeket, vagy önkormányzati érdeket sért.

Árverés útján is lehetőség van külföldi természetes/jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az ingatlanszerzésre, ebben az esetben a hatóság az engedélyt előzetesen adja ki, mely annak véglegessé válásától számított 1 évig hatályos. Az engedély egy, az engedélyező kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely - árverésen megvásárlásra felkínált - ingatlan megszerzésére jogosít. Az előzetes engedély megadása során a hatóság azt vizsgálja, hogy az ingatlanszerzés nem sért-e közérdeket.

Árverés útján történő ingatlanszerzés esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének feltétele, hogy a hatóság az előzetes engedélyt az árverésen vett ingatlan címét és a település nevével megjelölt helyrajzi számát tartalmazó záradékkal lássa el. Fontos azonban, hogy a hatóság csak abban az esetben záradékolja az engedélyt, ha az az árverés időpontjában hatályos volt.

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.