E-mail: iroda@horgasugyved.hu
  •  
Telefon: +36 20 44 66 666
Kezdőlap   »   Követeléskezelés, végrehajtás   »   Tartoznak nekem

Tartoznak nekem

Végrehajtási eljárással kapcsolatban a legfontosabb (amivel tapasztalataink szerint sokan nincsenek tisztában): A végrehajtás -kérelemre- a bíróság (esetleg közjegyző) által kiállított végrehajtható okirat alapján indul meg. Jogerős, végrehajtható döntés nélkül -főszabályként- nincs végrehajtási eljárás.

A végrehajtási eljárás - attól függően, hogy a végrehajtást kérő a kérelme mire terjed ki - az alábbiak szerint alakulhat.

A végrehajtási eljárás a végrehajtási költségek megelőlegezését követően indul el, mely költségeket ugyan a végrehajtást kérő előlegez, de végső soron az adós tartozását fogják képezni a végrehajtási eljárás során. A költségek előlegezését követően a végrehajtó felhívja az adóst az azonnali teljesítésre. Amennyiben 15 napon belül, illetve a helyszíni kézbesítés során az adós nem teljesít, a végrehajtó intézkedik az adós munkabéréből történő letiltás és a bankszámlán található, adóst megillető pénzösszeg végrehajtás alá vonása érdekében. Fontos megemlíteni, hogy a pénzforgalmi számlán kezelt teljes összeg abban az esetben is végrehajtás alá vonható, ha a pénzforgalmi számlának nem csak az adós a kizárólagos tulajdonosa. 

Amennyiben a fenti intézkedések nem járnak eredménnyel a végrehajtó legkésőbb a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 45 napon intézkedik az adós tulajdonában lévő ingóságok, illetve üzletrészek lefoglalása, ezt követően azok értékesítésére irányuló árverés kitűzése érdekében. A végrehajtást kérő erre irányuló kérelme esetén, a végrehajtó az ingóságok lefoglalása mellett a végrehajtási költségek megelőlegezését követő 3 munkanapon belül intézkedik az adós (rész)tulajdonában lévő ingatlan lefoglalása iránt, a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése útján. 

A jelenlegi szabályozás alapján pedig az ingatlanra kitűzött árverés akár már 20 nap után is lezárulhat, melyet követően a teljes vételár felosztásra kerül a végrehajtást kérők között az őket megillető rész erejéig. Érdemes azonban azzal előre számolni, hogy amennyiben az ingóság vagy az ingatlan értékesítésből befolyt vételár nem fedezi valamennyi végrehajtást kérő követelését, úgy a jogszabályban rögzített kielégítési sorrend határozza meg azt, hogy mely jogosult követelése fog először részben vagy teljes mértékben megtérülni.

A fentiekben említett pénzkövetelésre irányuló végrehajtási eljáráson kívül pedig lehetőség van még végrehajtást kezdeményezni meghatározott cselekmények elvégzésére, meghatározott magatartásra, tűrésre, és abbahagyásra is, ideértve különösen a lakásügyben hozott bírósági határozatok végrehajtását is.

Ügyvédi irodánk a végrehajtások kezdeményezésétől egészen a végrehajtási eljárás eredményes befejezéséig vállalja a jogi képviseletet, de akár már egy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ügyfeleink segítségére tudunk lenni a követelés mielőbbi megtérülése érdekében. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ügyvédi irodánk követelés érvényesítésre irányuló egyedi és tömeges ügykezelésre vonatkozó megbízást egyaránt tud vállalni, legyen szó jogerős ítéletek, vagy fizetési meghagyások végrehajtásának megindításáról, vagy közokiratok záradékkal történő ellátására irányuló eljárás kezdeményezéséről.

2023 Horgas Ügyvédi Iroda - Minden Jog Fenntartva

Nyilvántartja a Pest Megyei Ügyvédi Kamara a IV/306 számon
Adószám: 18754474-2-13, EU adószám: HU18754474

Ezt a honlapot a Pest Megyei Ügyvédi Kamarában nyilvántartott Horgas Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

JOGI NYILATKOZAT ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen honlap megtekintésével Ön elfogadja, hogy nem jön létre ügyfél-ügyvéd jogviszony. A jelen honlap tartalma csakis általános tájékoztatást tartalmaz, nem irányul konkrét jogi problémák megoldására. A honlapon található információ nem feltétlenül naprakész. Előfordulhat, hogy nem tükrözi a legfrissebb jogalkotói/jogalkalmazói változásokat. Nem minősül jogi tanácsadásnak és nem is használható annak céljára. Kérjük, hogy a honlap látogatói ne járjanak el a jelen honlapon fellelt információ alapján anélkül, hogy előbb szakszerű jogi tanácsot szereztek volna be.